Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Марта намери 6 резултата / The search @pseudo Марта found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-107
от 21.11.2012 г.
Министерството на околната среда и водите

Агент "Марта" Роза Димитрова Тричкова

Дата на раждане: 09.12.1949
Място на раждане: гр. София
Роза Димитрова Тричкова Дата на раждане 09.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Георги Митев на 25.04.1983 г., регистрирана на 09.05.1983 г. Ръководил я служител окап. Георги Митев; о. р. Владимир Ст. Илиев; о. р. Ефрем Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр.; лично дело IА-35665. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 19.11.2001 г. до 07.02.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Роза Димитрова Тричкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. - Агенция "Митници" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. - Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Марта" Роза Димитрова Тричкова

Дата на раждане: 09.12.1949
Място на раждане: гр. София
Роза Димитрова Тричкова Дата на раждане 09.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Георги Митев на 25.04.1983 г., регистрирана на 09.05.1983 г. Ръководил я служител окап. Георги Митев; о. р. Владимир Ст. Илиев; о. р. Ефрем Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел в ЦМУ от 01.03.1999 г. до 31.10.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Роза Димитрова Тричкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Марта" Роза Димитрова Тричкова

Дата на раждане: 09.12.1949
Място на раждане: гр. София
Роза Димитрова Тричкова Дата на раждане 09.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Георги Митев на 25.04.1983 г., регистрирана на 09.05.1983 г. Ръководил я служител окап. Георги Митев; о. р. Владимир Ст. Илиев; о. р. Ефрем Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор "Връзки с обществеността и информационно обслужване" в Министерството на околната среда и водите от 19.11.2001 г. до 07.02.2002 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Роза Димитрова Тричкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Марта" Магдалена Стоянова Минчева

Дата на раждане: 08.03.1949
Място на раждане: с. Смилян, обл. Смолян
Магдалена Стоянова Минчева Дата на раждане 08.03.1949 г. Място на раждане с. Смилян, обл. Смолян Вербувал я служител о. р. Георги Давидов Давидов на 27.06.1986 г., регистриран на 17.07.1986 г. Ръководил я служител о. р. Георги Давидов Давидов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30831 и работно дело IР-16588. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Сопот, издигната от ПП "РЗС"
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник; доверително лице "Марта" Венче Спасова Попова

Дата на раждане: 11.01.1931
Място на раждане: гр. Свищов
Венче Спасова Попова Дата на раждане 11.01.1931 г. Място на раждане гр. Свищов Вербувал я служител регистрирана на 18.12.1971 г. Ръководил я служител ст. лейт. Сали Мехмедов Салиев; майор. Желязко Димитров Овчаров; о. р. Димитър Алекандров Райчев; о. р. Никола Велев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХVI, ПГУ-ХIV, управление VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; доверително лице Псевдоними Марта Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител; документи от ръководили я щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 3261. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по филология от 2003 г. до 2006 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Марта" Роза Димитрова Тричкова

Дата на раждане: 09.12.1949
Място на раждане: гр. София
Роза Димитрова Тричкова Дата на раждане 09.12.1949 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител кап. Георги Митев на 25.04.1983 г., регистрирана на 09.05.1983 г. Ръководил я служител окап. Георги Митев; о. р. Владимир Ст. Илиев; о. р. Ефрем Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Марта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 -2 бр.; лично дело IА-35665. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.01.1995 г. до 19.10.1995 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Роза Димитрова Тричкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 185/ 15.02.2011 г. - Агенция "Митници" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More