Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мартина намери 2 резултата / The search @pseudo Мартина found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-845
от 14.02.2017 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Експрес

Агент; осведомител "Мартина" Величка Петрова Ватева

Дата на раждане: 24.02.1945
Място на раждане: гр. Банкя
Величка Петрова Ватева Дата на раждане 24.02.1945 г. Място на раждане гр. Банкя Вербувал я служител о. р. Димитър Найденов Григоров на 02.10.1968 г., регистрирана на 11.10.1968 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Найденов Григоров; о. р. Сим. Николов; о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-IV, управление II-VIII-V; СГУ на МВР-ДС-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Мартина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5516 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1094 и работно дело IР-5516 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник - "ЕСТАБЛИШ КОМЕРС" ЕООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; осведомител "Мартина" Величка Петрова Ватева

Дата на раждане: 24.02.1945
Място на раждане: гр. Банкя
Величка Петрова Ватева Дата на раждане 24.02.1945 г. Място на раждане гр. Банкя Вербувал я служител о. р. Димитър Найденов Григоров на 02.10.1968 г., регистрирана на 11.10.1968 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Найденов Григоров; о. р. Сим. Николов; о. р. Атанас Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-IV, управление II-VIII-V; СГУ на МВР-ДС-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Мартина Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-5516 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 95/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IО-1094 и работно дело IР-5516 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник – "ЕСТАБЛИШ КОМЕРС" ЕООД, гр. София Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More