Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мартинов намери 3 резултата / The search @pseudo Мартинов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Агент "Мартинов" Димитър Иванов Петров

Дата на раждане: 04.06.1941
Място на раждане: гр. Ямбол
Димитър Иванов Петров Дата на раждане 04.06.1941 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител о. р. Георги Панов на 31.05.1978 г., регистриран на 09.06.1978 г. Ръководил го служител о. р. Георги Панов; о. р. Стефан Ив. Нейчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мартинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-27629 и работно дело IР-13072. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан по НИД на факултет "Управление и информатика" от 05.01.2004 г. до 04.06.2006 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент; секретен сътрудник "Мартинов" Саид Мюмюн Неджиб

Дата на раждане: 04.03.1951
Място на раждане: с. Брезен, обл. Кърджали
Саид Мюмюн Неджиб Дата на раждане 04.03.1951 г. Място на раждане с. Брезен, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Николай Александров Недков на 19.09.1979 г., регистриран на 03.10.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Николай Александров Недков; подп. Спас Томов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Мартинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5510 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Михайлов; Мартинов" Хасан Мехмедов Мехмедов

Дата на раждане: 01.02.1952
Място на раждане: с. Заимчево, обл. Бургас
Хасан Мехмедов Мехмедов Дата на раждане 01.02.1952 г. Място на раждане с. Заимчево, обл. Бургас Вербувал го служител вербуван на 21.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г., възстановен от ст. лейт. Иван Орт. Костадинов на 18.03.1985 г., регистриран на 05.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Орт. Костадинов; о. р. Христо Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов; Мартинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3316 (Бс) МФ; рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1909 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More