Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Матросов намери 4 резултата / The search @pseudo Матросов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Матросов " Илия Колев Илиев

Дата на раждане: 14.09.1938
Място на раждане: Гр. Габрово
Илия Колев Илиев Дата на раждане 14.09.1938 г. Място на раждане Гр. Габрово Вербувал го служител Стефан Бонев Цонев на 28.09.1958 г. Ръководил го служител Стефан Бонев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел IХ-II Качеството, в което е осъществявано агент Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 61 сътрудничеството-секретен сътрудник Псевдоними Матросов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39173; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Кандидат за общински съветник в общ. Габрово, издигнат от ПП “ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ “АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
Решение N° 2-494
от 21.04.2015 г.
община Брацигово

Информатор "Матросов" Иван Ангелов Бакърджиев

Дата на раждане: 03.09.1931
Място на раждане: гр. Брацигово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Матросов" Христо Атанасов Колев

Дата на раждане: 06.03.1941
Място на раждане: с. Тополица, обл. Бургас
Христо Атанасов Колев Дата на раждане 06.03.1941 г. Място на раждане с. Тополица, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Атанас Динев Атанасов на 07.12.1959 г., регистриран на 16.12.1959 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Динев Атанасов; о. р. Карамфил Василев Димчев; о. р. Илия Шопов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матросов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С 195/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1648 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Матросов" Илия Колев Илиев

Дата на раждане: 14.09.1938
Място на раждане: гр. Габрово
Илия Колев Илиев Дата на раждане 14.09.1938 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Стефан Бонев Цонев на 28.09.1958 г., регистриран на 29.12.1958 г. Ръководил го служител о. р. Стефан Бонев Цонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Матросов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1380/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-39173; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 25.04.1993 г. и от 19.10.1995 г. до 09.03.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More