Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Места намери 3 резултата / The search @pseudo Места found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-26
от 27.06.2012 г.
Шуменски университет Епископ Константин Преславски

Агент; съдържател на явочна квартира "Друмев; Места" Валентин Петров Вичев

Дата на раждане: 06.07.1943
Място на раждане: гр. Велики Преслав
Валентин Петров Вичев Дата на раждане 06.07.1943 г. Място на раждане гр. Велики Преслав Вербувал го служител майор Стоян Пенчев Тенев на 30.10.1965 г., регистриран на 16.11.1965 г.; възстановен от о. р. Петър Иванов Петров на 13.12.1974 г., регистриран на 20.12.1974 г. Ръководил го служител майор Стоян Пенчев Тенев; о. р. Петър Иванов Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, 3 армия-5; ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Друмев; Места Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1829 (Шн) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело I-ПВ-58 (Шн); протокол рег. № С КА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-570 (Шн). Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на катедра до 06.08.2009 г.
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Съдържател на явочна квартира "Места" Иван Атанасов Дангов

Дата на раждане: 17.11.1950
Място на раждане: с. Голешово, обл. Благоевград
Иван Атанасов Дангов Дата на раждане 17.11.1950 г. Място на раждане с. Голешово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Милчо Вал. Марков на 08.12.1986 г., регистриран на 15.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Вал. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Места Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 09.04.1990 г. за изключване на Я/К "Места". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник – "КРИОИНВЕСТ" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Места" Иван Атанасов Дангов

Дата на раждане: 17.11.1950
Място на раждане: с. Голешово, обл. Благоевград
Иван Атанасов Дангов Дата на раждане 17.11.1950 г. Място на раждане с. Голешово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Милчо Вал. Марков на 08.12.1986 г., регистриран на 15.12.1986 г. Ръководил го служител о. р. Милчо Вал. Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Места Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3168/ 09.04.1990 г. за изключване на Я/К "Места". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на клон "Възраждане" – София от 28.11.1995 г. до 04.10.2002 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More