Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Металург намери 3 резултата / The search @pseudo Металург found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-767
от 16.11.2016 г.
община Златица

Резидент "Металург" Тома Георгиев Найденов

Дата на раждане: 18.05.1943
Място на раждане: гр. Златица
Тома Георгиев Найденов Дата на раждане 18.05.1943 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител о. р. Георги Цанков на 01.07.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Металург Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.12.1991 г. до 2015 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Резидент "Металург" Тома Георгиев Найденов

Дата на раждане: 18.05.1943
Място на раждане: гр. Златица
Тома Георгиев Найденов Дата на раждане 18.05.1943 г. Място на раждане гр. Златица Вербувал го служител о. р. Георги Цанков на 01.07.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Металург Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Златица, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Металург " Тома Георгиев Найденов

Дата на раждане: 18.05.1943
Място на раждане: Гр. Златица
Тома Георгиев Найденов Дата на раждане 18.05.1943 г. Място на раждане Гр. Златица Вербувал го служител Георги Цанков на 01.07.1975 г., регистриран на 08.07.1975 г. Ръководил го служител Георги Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Пирдоп Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Металург Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 86/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА- 23976; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 158 Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Златица, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More