Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мехмедали; Михаил намери 1 резултата / The search @pseudo Мехмедали; Михаил found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент "Мехмедали; Михаил" Шабан Мюмюн Халил

Дата на раждане: 13.03.1956
Място на раждане: с. Синигер, обл. Кърджали
Шабан Мюмюн Халил Дата на раждане 13.03.1956 г. Място на раждане с. Синигер, обл. Кърджали Вербувал го служител мл. лейт. Стоян Георгиев Стоянов на 13.05.1978 г., регистриран на 30.05.1978 г. Ръководил го служител мл. лейт. Стоян Георгиев Стоянов; о. р. Георги Трендафилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мехмедали; Михаил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2159 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2159 (Кж) (налично); протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1910 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Синигер от 08.10.1990 г. до 24.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More