Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мечев намери 1 резултата / The search @pseudo Мечев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Сътрудник, Агент "Мечев" Тодор Зографов Москов

Дата на раждане: 08.11.1942
Място на раждане: гр. Харманли
Тодор Зографов Москов Дата на раждане 08.11.1942 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Матьо Желев Матев на 23.06.1971 г., регистриран на 30.06.1971 г. Ръководил го служител о. р. Матьо Желев Матев; о. р. Т. Маджаров; о. р. Огнян Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник, агент Псевдоними Мечев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2897 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-2897 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-776 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 25.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More