Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мечта; Алексиев намери 1 резултата / The search @pseudo Мечта; Алексиев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Мечта; Алексиев" Венелин Стоянов Праматаров

Дата на раждане: 17.05.1940
Място на раждане: Гр. София
Венелин Стоянов Праматаров Дата на раждане 17.05.1940 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Вербуван през 1973 г., възстановен от Веселин Вутов на 29.04.1983 г., регистриран на 13.05.1983 г. Ръководил го служител Веселин Вутов; Стоян Кузманов; Алекс Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-05-01; ДС, управление 06-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Мечта; Алексиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-15689; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-2041 Я/К "Мечта"; писмо вх. № 1015/ 27.02.1990 г. за унищожаване на личното и работното (налично) дело на "Алексиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник кабинет на министъра на младежта и спорта от 01.01.2003 г. до 16.08.2005 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More