Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Миглена намери 1 резултата / The search @pseudo Миглена found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Агент "Миглена" Мелиха Хюсеинова Селимова

Дата на раждане: 29.03.1954
Място на раждане: гр. Глоджево
Мелиха Хюсеинова Селимова Дата на раждане 29.03.1954 г. Място на раждане гр. Глоджево Вербувал я служител ст. лейт. Свилен Михайлов Таков на 29.05.1986 г., регистрирана на 03.06.1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Свилен Михайлов Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС-VI-VIII по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миглена Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3637 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" лично дело IА-3637 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More