Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Миланов намери 6 резултата / The search @pseudo Миланов found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Антон; Миланов " Дончо Байчев Пейчев

Дата на раждане: 08.10.1940
Място на раждане: Гр. Лясковец
Дончо Байчев Пейчев Дата на раждане 08.10.1940 г. Място на раждане Гр. Лясковец Вербувал го служител Парашкев Цв. Маринов на 14.03.1959 г.; Йотко Стефанов на 24.04.1985 г. Ръководил го служител Парашкев Цв. Маринов; Йотко Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС - управление V, отдел 1, 3; СГУ- ДС, 06, 05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Антон; Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник-2 бр.; картон обр. 4-2 бр.; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41023; доклад на МВР рег. № RB202009- Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 23 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г.; с писмо вх. № 2014/ 24.04.1990 г. началника на СГУ е поискал "да бъде унищожен регистрационния картон на агент "Миланов" Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗ РАДИКАЛИ
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Миланов " Борис Асенов Михайлов

Дата на раждане: 15.09.1949
Място на раждане: Гр. Сливница
Борис Асенов Михайлов Решение № 20/ 19.12.2007 г. 36 Дата на раждане 15.09.1949 г. Място на раждане Гр. Сливница Вербувал го служител Майор Петър Маринов на 10.12.1968 г. Ръководил го служител Майор Петър Маринов; майор Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картон обр. 4; работно дело IР-4823; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-190 и работно дело IР-4823 (налично); доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливница, издигнат от Либерална инициатива за демократично европейско развитие”-ЛИДЕР
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Миланов" Иван Младенов Йорданов

Дата на раждане: 26.11.1946
Място на раждане: гр. Годеч
Иван Младенов Йорданов Дата на раждане 26.11.1946 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител вербуван на 24.12.1971 г., регистриран на 29.12.1971 г.; възстановен от о. р. Венцеслав Киров на 08.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30839 и работно дело IР-7342. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 02.08.2002 г. до 01.10.2003 г.
Решение N° 2-437
от 03.12.2014 г.
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров

Агент "Миланов" Иван Младенов Йорданов

Дата на раждане: 26.11.1946
Място на раждане: гр. Годеч
Иван Младенов Йорданов Дата на раждане 26.11.1946 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител вербуван на 24.12.1971 г., регистриран на 29.12.1971 г.; възстановен от о. р. Венцеслав Киров на 08.05.1984 г., регистриран на 06.06.1984 г. Ръководил го служител о. р. Венцеслав Киров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30839 и работно дело IР-7342. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Началник (ректор) на ВВМУ от 1998 г. до 2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-808
от 05.01.2017 г.
чл. 28-за Борис Михайлов Гетов

Сътрудник; съдържател на явочна квартира "Миланов; Съвета" Борис Михайлов Гетов

Дата на раждане: 18.04.1943
Място на раждане: Македония
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 221
от 18.05.2011
Министерството на финансите

Сътрудник "Миланов" Борис Михайлов Гетов

Дата на раждане: 18.04.1943
Място на раждане: Македония
Борис Михайлов Гетов Дата на раждане 18.04.1943 г. Място на раждане Македония Вербувал го служител ст. лейт. Чавдар Георгиев Арнаудов, полк. Дянко Христов Курдов на 02.07.1982 г. Ръководил го служител ст. лейт. Чавдар Георгиев Арнаудов, полк. Дянко Христов Курдов; кап. Огнян Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Миланов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 17854. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 1992 г. до 2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More