Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Милен; Милено намери 1 резултата / The search @pseudo Милен; Милено found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Осведомител; секретен сътрудник "Милен; Милено" Симеон Иванов Кашканов

Дата на раждане: 23.10.1935
Място на раждане: гр. София
Симеон Иванов Кашканов Дата на раждане 23.10.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Филип Борисов Бабалев на 27.12.1969 г., регистриран на 31.12.1969 г.; регистриран в ПГУ на 05.05.1988 г. Ръководил го служител о. р. Филип Борисов Бабалев; о. р. Стефан Лилов; о. р. Илия Пеев; о. р. Огнян Стоянов; о. р. Вл. Аланджийски; лейт. Владимир Митрев; лейт. Румен Райков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-V-I, управление II-IХ-V, управление IV-III-V, управление IV-VII-I, ПГУ-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; секретен сътрудник Псевдоними Милен; Милено Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в лично дело IА-33510 и в дело Ф1, а.е. 7022; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник „МАШИНОЕКСПОРТ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More