Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Милчо намери 6 резултата / The search @pseudo Милчо found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-592
от 14.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Милчо" Драган Христов Капитански

Дата на раждане: 23.03.1943
Място на раждане: гр. Роман
Драган Христов Капитански Дата на раждане 23.03.1943 г. Място на раждане гр. Роман Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 20.11.1963 г., регистриран на 21.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-I армия-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в община Роман, издигнат от ПП "АБВ" За Драган Христов Капитански липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-287/ 15.01.2014 г. – община Роман Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Милчо " Драган Христов Капитански

Дата на раждане: 23.03.1943
Място на раждане: Гр. Роман
Драган Христов Капитански Дата на раждане 23.03.1943 г. Място на раждане Гр. Роман Вербувал го служител Димитър Василев Сираков на 20.11.1963 г. Ръководил го служител Димитър Василев Сираков; Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР I армия-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Кандидат за общински съветник в общ. Роман, издигнат от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” За Драган Христов Капитански липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Съдържател на явочна квартира; Агент "Бор; Милчо" Михаил Борисов Делев

Дата на раждане: 09.05.1942
Място на раждане: гр. София
Михаил Борисов Делев Дата на раждане 09.05.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 08.09.1974 г., възстановен от о. р. Веселин Мишонов на 12.09.1980 г., регистриран на 02.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Веселин Мишонов; о. р. Генади Бечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отд. "ЧЖ"; ДС, управление 02-09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Бор; Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-1645; писмо вх. № 2286/ 1990 г. с искане за заличаване данните в картотеките за "Милчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.07.2003 г. до 25.01.2006 г. Н-к на отдел от 25.01.2006 г. до 21.05.2007 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира; Агент "Бор; Милчо" Михаил Борисов Делев

Дата на раждане: 09.05.1942
Място на раждане: Гр. София
Михаил Борисов Делев Дата на раждане 09.05.1942 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Вербуван на 08.09.1974 г., възстановен от Веселин Мишонов на 12.09.1980 г., регистриран на 02.10.1980 г. Ръководил го служител Веселин Мишонов; Генади Бечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ, отд. "ЧЖ"; ДС, управление 02-09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Бор; Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 67/ 1989 г. за унищожаване на дело IЯ-1645; писмо вх. № 2286/ 1990 г. с искане за заличаване данните в картотеките за "Милчо"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор от 01.07.2003 г. до 25.01.2006 г. Началник отдел от 25.01.2006 г. до 21.05.2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Милчо " Мустафа Емин Каракаш

Дата на раждане: 06.06.1938
Място на раждане: с. Долна Кабда, обл. Търговище
Мустафа Емин Каракаш Дата на раждане 06.06.1938 г. Място на раждане с. Долна Кабда, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейтенант Емил Радев Станев на 27.03.1986 г., регистриран на 03.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейтенант Емил Радев Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело I А а.е. 1308; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство в общ. Омуртаг, обл. Търговище, издигнат от инициативен комитет Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2-287
от 15.01.2014 г.
община Роман

Агент "Милчо" Драган Христов Капитански

Дата на раждане: 23.03.1943
Място на раждане: гр. Роман
Драган Христов Капитански Дата на раждане 23.03.1943 г. Място на раждане гр. Роман Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 20.11.1963 г., регистриран на 21.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; о. р. Атанас Лозанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР I армия-2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Милчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1965 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 2007 г. За Драган Христов Капитански липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More