Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мими намери 1 резултата / The search @pseudo Мими found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Мими" Лидия Любенова Василева

Дата на раждане: 02.09.1953
Място на раждане: с. Иново, обл. Видин
Лидия Любенова Василева Дата на раждане 02.09.1953 г. Място на раждане с. Иново, обл. Видин Вербувал я служител лейт. Венцислав Неделков Петров на 15.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител лейт. Венцислав Неделков Петров; о. р. Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мими Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-287 (Вд) и в работно дело IР-3 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лидия Любенова Василева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: