Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мимоза; Лебедев намери 1 резултата / The search @pseudo Мимоза; Лебедев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Мимоза; Лебедев" Иван Николов Милков

Дата на раждане: 14.03.1934
Място на раждане: Гр. Ямбол
Иван Николов Милков Дата на раждане 14.03.1934 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител О. р. Продан Димов Калъчев на 19.05.1965 г., регистриран на 21.05.1965 г.; майор Георги Николов Пенев на 24.12.1976 г. Ръководил го служител О. р. Продан Димов Калъчев; майор Георги Николов Пенев; ст. лейт. Евгени М. Ковачев; лейт. Чавдар Н. Минчев; о. р. М. Атанасов; о. р. А. Попов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-I; ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Мимоза; Лебедев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4; лично и работно дело Ф1, а.е. 4836; протокол № 56/ 1986 г. за унищожаване на дело IА-20396; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1400/ 22.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Зам.-председател на БАТО до 01.05.1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More