Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Минев намери 3 резултата / The search @pseudo Минев found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Шерифов; Минев" Исмет Хасанов Алиев

Дата на раждане: 14.02.1949
Място на раждане: с. Пролаз, обл. Търговище
Исмет Хасанов Алиев Дата на раждане 14.02.1949 г. Място на раждане с. Пролаз, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Ал. Миленков на 08.11.1978 г., регистриран на 17.11.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Ал. Миленков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Шерифов; Минев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1206 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Минев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пролаз от 17.11.1995 г. до 02.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Минев" Николай Василев Влаеско

Дата на раждане: 14.10.1964
Място на раждане: гр. Русе
Николай Василев Влаеско Дата на раждане 14.10.1964 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител ст. лейт. Тодор Славчев Антов на 01.02.1984 г., регистриран на 13.02.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Тодор Славчев Антов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-V-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Минев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-3041 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело ІР-689 (Рс); протокол рег. № С 11/ 29.03.1990 г. "да се прегледа и унищожи" лично дело ІА-3041 (Рс) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за народен представител в 19 МИР - Русе, издигнат от КП "ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Минев" Цветан Христов Колев

Дата на раждане: 02.05.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More