Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Минзухар намери 2 резултата / The search @pseudo Минзухар found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Минзухар" Нестор Стоянов Несторов

Дата на раждане: 08.06.1945
Място на раждане: гр. Перник
Нестор Стоянов Несторов Дата на раждане 08.06.1945 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител о. р. Пламен Манов на 27.06.1986 г., регистриран на 04.08.1986 г. Ръководил го служител о. р. Пламен Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Минзухар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № 76/ 12.02.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Минзухар". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общото събрание) на БОРА-3000 ООД, гр. София, като управител на фирма-съдружник ПМ-1 ЕООД; Член на управителен орган (Общото събрание) на АЙ ТИ ЕР-2000 ООД, гр. Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Минзухар" Иван Григоров Янев

Дата на раждане: 29.08.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Иван Григоров Янев Дата на раждане 29.08.1952 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител о. р. Добромил Гайков на 28.07.1983 г., регистриран на 08.08.1983 г. Ръководил го служител о. р. Добромил Гайков; ст. лейт. Нанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Минзухар Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 3/ 1990 г. за определяне за унищожаване лично дело IЯ-395 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Братя Миладинови" - Петрово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More