Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Миньор намери 3 резултата / The search @pseudo Миньор found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Съдържател на явочна квартира "Миньор" Колю Ненов Колев

Дата на раждане: 24.08.1934
Място на раждане: гр. Габрово
Колю Ненов Колев Дата на раждане 24.08.1934 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител вербуван на 26.10.1984 г., регистриран на 08.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Донев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-Х-ІІ, ІV-ІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Миньор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2205/ 10.05.1990 г. за изключване на Я/К "Миньор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Генерален директор на "Минпроект" ЕАД от 10.11.1989 г. до 31.12.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-1018/ 25.07.2017 г. – длъжници към Елитбанк - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 275
от 25.10.2011
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Съдържател на явочна квартира "Миньор" Николай Стоянов Карауланов

Дата на раждане: 31.10.1949
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Миньор" Огнян Свиленов Кованджийски

Дата на раждане: 02.11.1938
Място на раждане: с. Друган, обл. Перник
Огнян Свиленов Кованджийски Дата на раждане 02.11.1938 г. Място на раждане с. Друган, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Пенчо Найденов на 14.12.1984 г., регистриран на 20.12.1984 г. Ръководил го служител о. р. Пенчо Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Миньор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА-29/ 20.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 9/ 20.03.1990 г. делото на "Миньор". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" в 13-и МИР-Пазарджик и в 26-и МИР-София-област Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More