Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мирков намери 2 резултата / The search @pseudo Мирков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1036
от 14.08.2017 г.
община Смядово

Агент; осведомител "Мирков" Дяко Иванов Дяков

Дата на раждане: 26.02.1946
Място на раждане: с. Кълново, обл. Шумен
Дяко Иванов Дяков Дата на раждане 26.02.1946 г. Място на раждане с. Кълново, обл. Шумен Вербувал го служител вербуван на 12.12.1966 г., регистриран на 20.12.1966 г. Ръководил го служител о. р. Димитър К. Драголов; о. р. Георги Арков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-ІІІ армия-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; осведомител Псевдоними Мирков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело ІР-5050; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІО-321 и работно дело ІР-5050 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кълново от 25.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Пешо; Мирков" Траян Михайлов Жиковски

Дата на раждане: 03.05.1956
Място на раждане: гр. София
Траян Михайлов Жиковски Дата на раждане 03.05.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 10.01.1986 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Михайлов Мишев; кап. Красимир Йорданов Стойков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пешо; Мирков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения документ за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37148 и в работно дело IР-17950; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Едноличен търговец с фирма - длъжник ЕТ "СЕЛЕКС 33", гр. София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Траян Михайлов Жиковски към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More