Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Миро намери 1 резултата / The search @pseudo Миро found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Миро" Иван Славчов Илчов

Дата на раждане: 20.01.1958
Място на раждане: гр. Перник
Иван Славчов Илчов Дата на раждане 20.01.1958 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Пепи Любомиров Петров на 09.07.1987 г., регистриран на 21.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пепи Любомиров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-ХII-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-36712; работно дело IР-17794. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на митница Столична от 07.1997 г. до 30.09.1997 г. Н-к на митница Столична от 01.10.1997 г. до 09.2001г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Славчов Илчов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More