Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Миронов намери 1 резултата / The search @pseudo Миронов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Миронов" Рахим Рахим Топчу

Дата на раждане: 07.01.1954
Място на раждане: с. Брезен, обл. Кърджали
Рахим Рахим Топчу Дата на раждане 07.01.1954 г. Място на раждане с. Брезен, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Димов на 21.06.1975 г., регистриран на 30.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Димов; о. р. Златан Гогов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Миронов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Миронов"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Миронов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Голобрад от 02.10.1990 г. до 13.10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More