Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мирослава намери 3 резултата / The search @pseudo Мирослава found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Сътрудник "Мирослава" Донка Николова Петканова-Тотева

Дата на раждане: 15.08.1930
Място на раждане: гр. Бургас
Донка Николова Петканова-Тотева Дата на раждане 15.08.1930 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител ст. лейт. Стоянов на 08.09.1976 г. Ръководил я служител ст. лейт. Стоянов; лейт. Андонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мирослава Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело № 11032; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1992 г. до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Сътрудник "Мирослава" Мария Ангелова Балтаджиева

Дата на раждане: 18.08.1932
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Мария Ангелова Балтаджиева Дата на раждане 18.08.1932 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал я служител полк. Петър Бъчваров на 18.07.1979 г. Ръководил я служител полк. Петър Бъчваров; о. р. Георги Попов; о. р. Дечко Назъров; подп. Георги Петков; полк. Георги Сотиров; полк. Иван Дойчински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мирослава Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 2; дело № 13854. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по животновъдство и ветеринарна медицина от 2003 г. до 2009 г.
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Сътрудник "Мирослава" Мария Ангелова Балтаджиева

Дата на раждане: 18.08.1932
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Мария Ангелова Балтаджиева Дата на раждане 18.08.1932 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал я служител полк. Петър Бъчваров на 18.07.1979 г. Ръководил я служител полк. Петър Бъчваров; о. р. Георги Попов; о. р. Дечко Назъров; подп. Георги Петков; полк. Георги Сотиров; полк. Иван Дойчински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мирослава Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили я щатни служители; документи от ръководили я щатни служители; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 2; дело № 13854. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 1991 г. Ръководител катедра до 1993 г. и от 1995 г. до 2000 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More