Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мирчев намери 12 резултата / The search @pseudo Мирчев found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Агент "Мирчев" Антон Василев Медникаров

Дата на раждане: 11.09.1940
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Антон Василев Медникаров Дата на раждане 11.09.1940 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител кап. Йордан Хр. Христов на 23.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол 1512/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41365. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Член на Управителен орган /Съвет на директорите/ на банка– длъжник – "БАЛКАНСКА УНИВЕРСАЛНА БАНКА" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Баръш; Мирчев" Нехат Ниязиев Кантаров

Дата на раждане: 06.10.1953
Място на раждане: гр. Тутракан
Нехат Ниязиев Кантаров Дата на раждане 06.10.1953 г. Място на раждане гр. Тутракан Вербувал го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов на 04.08.1978 г., регистриран на 10.08.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов; о. р. П. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Баръш; Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-968 МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работното дело на "Мирчев" IР-648; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 19.10.1995 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Мирчев" Александър Велков Петров

Дата на раждане: 08.04.1962
Място на раждане: гр. Перник
Александър Велков Петров Дата на раждане 08.04.1962 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Малин Георгиев Младенов на 06.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Малин Георгиев Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-863 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-750 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Нова алтернатива" в 14-и МИР-Перник Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Мирчев" Иван Костов Иванов

Дата на раждане: 28.06.1950
Място на раждане: с. Желю войвода, обл. Сливен
Иван Костов Иванов Дата на раждане 28.06.1950 г. Място на раждане с. Желю войвода, обл. Сливен Вербувал го служител о. р. Иван Христозов на 02.09.1974 г., регистриран на 17.09.1974 г. Ръководил го служител о. р. Иван Христозов; о. р. Стоян Янчев Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-23684 и работно дело IР-8507. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общински съветник в община Сливен, издигнат от коалиция "БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА" Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Баръш; Мирчев" Нехат Ниязиев Кантаров

Дата на раждане: 06.10.1953
Място на раждане: гр. Тутракан
Нехат Ниязиев Кантаров Дата на раждане 06.10.1953 г. Място на раждане гр. Тутракан Вербувал го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов на 04.08.1978 г., регистриран на 10.08.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов; П. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Баръш; Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-968 МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работното дело на "Мирчев" IР-648; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Тутракан, издигнат от Партия "ДПС" Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Баръш; Мирчев" Нехат Ниязиев Кантаров

Дата на раждане: 06.10.1953
Място на раждане: гр. Тутракан
Нехат Ниязиев Кантаров Дата на раждане 06.10.1953 г. Място на раждане гр. Тутракан Вербувал го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов на 04.08.1978 г., регистриран на 10.08.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов; П. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Баръш; Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; лично дело IА-968 МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работното дело на "Мирчев" IР-648; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Тутракан, издигнат от ПП "ДПС" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-616
от 01.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Перник

Агент "Мирчев" Александър Велков Петров

Дата на раждане: 08.04.1962
Място на раждане: гр. Перник
Александър Велков Петров Дата на раждане 08.04.1962 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Малин Георгиев Младенов на 06.11.1980 г., регистриран на 17.11.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Малин Георгиев Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-863 (Пк) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване работно дело IР-750 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в община Перник, издигнат от МК "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ – ПП "ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ"" Обявява установената и обявена с решение № 116/ 10.03.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Мирчев" Димитър Цветков Костов

Дата на раждане: 08.09.1932
Място на раждане: с. Староселци, обл. Плевен
Димитър Цветков Костов Дата на раждане 08.09.1932 г. Място на раждане с. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител Регистриран на 13.06.1968 г. Ръководил го служител подп. Герхард Райчев; о. р. Иван Катранджиев; о. р. Стоян Стоянов; ст. лейт. Любомир Попов; о. р. Стоян Стоянов; полк. Любен Коцев; кап. Петър Щерев; майор Любен Ст. Гоцев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 2496. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Постоянен представител, посланик в Ню Йорк от 04.08.1990 г. до 15.08.1992 г.
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Агент "Мирчев; Стоянов" Георги Петров Кривошиев

Дата на раждане: 01.07.1926
Място на раждане: гр. Стралджа
Георги Петров Кривошиев Дата на раждане 01.07.1926 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител о. р. Драгой Коцев на 19.06.1957 г., регистриран на 27.06.1957 г.; възстановен от о. р. Стоян Стоименов Сулаков на 03.05.1966 г., регистриран на 04.05.1966 г. Ръководил го служител о. р. Драгой Коцев; о. р. Стоян Стоименов Сулаков; о. р. Софронов; о. р. Ст. Стойков; о. р. Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев; Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 83-А/ 04.05.1990 г. за унищожаване делата на "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1990 г. до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Петров Кривошиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-245
от 15.10.2013 г.
Токуда Банк АД

Агент "Мирчев" Антон Василев Медникаров

Дата на раждане: 11.09.1940
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Антон Василев Медникаров Дата на раждане 11.09.1940 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител кап. Йордан Хр. Христов на 23.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол 1512/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41365. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Балканска универсална банка от 30.09.1996 г. до 12.09.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент "Баръш; Мирчев" Нехат Ниазиев Кантаров

Дата на раждане: 06.10.1953
Място на раждане: Гр. Тутракан
Нехат Ниазиев Кантаров Дата на раждане 06.10.1953 г. Място на раждане Гр. Тутракан Вербувал го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов на 04.08.1978 г., регистриран на 10.08.1978 г. Ръководил го служител Лейт. Гойчо Николов Даскалов; П. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра, отдел ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Баръш; Мирчев Решение № 22/ 29.01.2008 г. 67 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-968 МФ; протокол рег. № 20/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работното дело на "Мирчев" IР-648; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Тутракан, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Мирчев" Антон Василев Медникаров

Дата на раждане: 11.09.1940
Място на раждане: гр. Бяла, обл. Русе
Антон Василев Медникаров Дата на раждане 11.09.1940 г. Място на раждане гр. Бяла, обл. Русе Вербувал го служител кап. Йордан Хр. Христов на 23.01.1959 г., регистриран на 02.02.1959 г. Ръководил го служител кап. Йордан Хр. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол 1512/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-41365. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Член на Управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник „БУБ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More