Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мирчев; Стоянов намери 1 резултата / The search @pseudo Мирчев; Стоянов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-375
от 15.07.2014 г.
Университет по хранителни технологии Пловдив

Агент "Мирчев; Стоянов" Георги Петров Кривошиев

Дата на раждане: 01.07.1926
Място на раждане: гр. Стралджа
Георги Петров Кривошиев Дата на раждане 01.07.1926 г. Място на раждане гр. Стралджа Вербувал го служител о. р. Драгой Коцев на 19.06.1957 г., регистриран на 27.06.1957 г.; възстановен от о. р. Стоян Стоименов Сулаков на 03.05.1966 г., регистриран на 04.05.1966 г. Ръководил го служител о. р. Драгой Коцев; о. р. Стоян Стоименов Сулаков; о. р. Софронов; о. р. Ст. Стойков; о. р. Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчев; Стоянов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 83-А/ 04.05.1990 г. за унищожаване делата на "Стоянов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1990 г. до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Петров Кривошиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More