Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мирчо намери 2 резултата / The search @pseudo Мирчо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Мирчо " Валентин Живков Здравков

Дата на раждане: 13.06.1951
Място на раждане: Гр. Перник
Валентин Живков Здравков Дата на раждане 13.06.1951 г. Място на раждане Гр. Перник Вербувал го служител Лейт. Генади Радованов Генадиев на 22.10.1986 г., регистриран на 28.10.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Генади Радованов Генадиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение 4-А Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1338 Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от Коалиция "Демократи за Перник"/СДС, ДСБ, ССД, ДП/
Решение N° 2-685
от 22.07.2016 г.
Приватизирани предприятия Перник

Агент "Мирчо" Валентин Живков Здравков

Дата на раждане: 13.06.1951
Място на раждане: гр. Перник
Валентин Живков Здравков Дата на раждане 13.06.1951 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител Лейт. Генади Радованов Генадиев на 22.10.1986 г., регистриран на 28.10.1986 г. Ръководил го служител Лейт. Генади Радованов Генадиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение 4-А по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мирчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; лично дело ІА-1338 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба – "Благоустройство – 98" ООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More