Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Митева намери 1 резултата / The search @pseudo Митева found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Митева" Жана Александрова Димитрова

Дата на раждане: 09.08.1945
Място на раждане: с. Драганово, обл. Велико Търново
Жана Александрова Димитрова Дата на раждане 09.08.1945 г. Място на раждане с. Драганово, обл. Велико Търново Вербувал я служител ст. лейт. Лалю Иванов Щерев на 15.09.1978 г., регистрирана на 02.10.1978 г. Ръководил я служител ст. лейт. Лалю Иванов Щерев; ст. лейт. Иван Тодоров Балабанов; подп. Христо Димитров Таков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Митева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-36257 и в работно дело ІР-17582; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 04.12.1991 г. до 20.11.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Жана Александрова Димитрова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More