Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Михайлов намери 27 резултата / The search @pseudo Михайлов found 27 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Михайлов" Иван Тодоров Кирилов

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
Иван Тодоров Кирилов Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане гр. Горна Оряховица Вербувал го служител Капит. Ранделов на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Капит. Ранделов; о. р. Ненов; подп. Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО, отдел ІХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството сътрудник Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9; рег. дневник; дело 8690. Снемане от действащия оперативен отчет На 30.06.1987 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник началник управление, І секретар от 16.07.1990 г. до 25.09.1990 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Михайлов" Христо Георгиев Ставрев

Дата на раждане: 19.04.1937
Място на раждане: гр. Сапарева баня
Христо Георгиев Ставрев Дата на раждане 19.04.1937 г. Място на раждане гр. Сапарева баня Вербувал го служител о. р. Панчо Христов на 29.10.1975 г., регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Панчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1338 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1732 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Управител на фирма – длъжник "Марта 8" ЕООД Обявява установената и обявена с решение № 2-269/ 27.11.2013 г. – длъжници към "Добруджанска банка"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Михайлов (Михаилов)" Димитър Данаилов Стоянов

Дата на раждане: 01.02.1960
Място на раждане: гр. София
Димитър Данаилов Стоянов Дата на раждане 01.02.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Коста Йончев на 20.12.1979 г., регистриран на 24.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Коста Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов (Михаилов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25728 и работно дело IР-10937. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.04.1999 г.
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Михайлов " Илчо Ефтимов Ефтимов

Дата на раждане: 15.08.1968
Място на раждане: Гр. Бургас
Илчо Ефтимов Ефтимов Дата на раждане 15.08.1968 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Майор Левтер Пан. Костадинов на 04.08.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител Майор Левтер Пан. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-479 МФ; работно дело IР-15747; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Бургас, издигнат от ПП „Българска християнска коалиция”
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Сътрудник " Михайлов " Иван Тодоров Кирилов

Дата на раждане: 30.07.1949
Място на раждане: Гр. Горна Оряховица
Иван Тодоров Кирилов Дата на раждане 30.07.1949 г. Място на раждане Гр. Горна Оряховица Вербувал го служител Капит. Ранделов на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Капит. Ранделов; о. р. Ненов; подп. Анастасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУМНО, отдел ІХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството сътрудник Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1, 2 и 9; рег. дневник; дело 8690. Снемане от действащия оперативен отчет На 30.06.1987 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 2-522
от 18.06.2015 г.
община Гулянци

Агент "Михайлов" Тодор Йорданов Георгиев

Дата на раждане: 24.06.1945
Място на раждане: с. Долни Вит, обл. Плевен
Тодор Йорданов Георгиев Дата на раждане 24.06.1945 г. Място на раждане с. Долни Вит, обл. Плевен Вербувал го служител подп. Петър Маринов Бебев на 24.04.1975 г., регистриран на 16.05.1975 г. Ръководил го служител подп. Петър Маринов Бебев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС; СГУ на МВР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1963 (Пл) МФ и в работно дело IР-10581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Михайлов". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1026
от 07.08.2017 г.
община Нови пазар

Агент "Михайлов" Нихат Якубов Нуриев

Дата на раждане: 06.02.1940
Място на раждане: с. Стоян Михайловски, обл. Шумен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Михайлов" Васил Георгиев Костов

Дата на раждане: 07.09.1946
Място на раждане: гр. Панагюрище
Васил Георгиев Костов Дата на раждане 07.09.1946 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев Вутев на 02.12.1974 г., регистриран на 16.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пенчев Вутев; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ДС, управление II-ХА-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване материалите на "Михайлов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на район "Възраждане", общ. София, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 275
от 25.10.2011
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Агент "Михайлов" Неделчо Кръстилев Кръстилев

Дата на раждане: 21.07.1939
Място на раждане: с. Айдемир, обл. Силистра
Неделчо Кръстилев Кръстилев Дата на раждане 21.07.1939 г. Място на раждане с. Айдемир, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Давид Израел Таджер на 19.11.1959 г., регистриран на 03.12.1959 г. Ръководил го служител о. р. Давид Израел Таджер Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-I-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-11601. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к РДИТ-Разград от 01.07.1992 г. до 06.02.1998 г.
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Агент "Михаилов (Михайлов)" Иван Косев Иванов

Дата на раждане: 16.11.1937
Място на раждане: с. Знаменосец, обл. Стара Загора
Иван Косев Иванов Дата на раждане 16.11.1937 г. Място на раждане с. Знаменосец, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Иван Йорданов Каров на 19.04.1957 г., регистриран на 10.05.1957 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йорданов Каров; Георги Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михаилов (Михайлов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1075/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-27526 Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Михайлов" Любомил Лазаров Лазаров

Дата на раждане: 10.08.1952
Място на раждане: гр. Пловдив
Любомил Лазаров Лазаров Дата на раждане 10.08.1952 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител кап. Иван Банов Новаков на 20.11.1980 г., регистриран на 12.12.1980 г. Ръководил го служител кап. Иван Банов Новаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, отдел 02, отделение 01 по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; лично дело IА-630 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ рубрика в "САТ ТВ" ООД Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Любомил Лазаров Лазаров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. "САТЕЛИТ – ТМ" ЕООД Проверени са 2 лица. Комисията не установи принадлежност. "САТУРН - КУСИНИКОВ И ИВАНОВ И С-ИЕ" СД Проверени са 7 лица. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 2-130
от 23.01.2013 г.
община Бургас

Агент "Михайлов" Борис Игнатов Беров

Дата на раждане: 24.07.1943
Място на раждане: с. Шумата, обл. Габрово
Борис Игнатов Беров Дата на раждане 24.07.1943 г. Място на раждане с. Шумата, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Костадин Русенов на 12.02.1976 г., регистриран на 17.02.1976 г. Ръководил го служител о. р. Костадин Русенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-792 (Бс); протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2357 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-764
от 16.11.2016 г.
община Драгоман

Агент "Михайлов" Райчо Кирилов Иванов

Дата на раждане: 13.11.1960
Място на раждане: гр. Драгоман
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Михайлов" Емил Георгиев Константинов

Дата на раждане: 09.09.1947
Място на раждане: гр. София
Емил Георгиев Константинов Дата на раждане 09.09.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Чавдар Асенов Христов на 08.05.1985 г., регистриран на 22.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Чавдар Асенов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1135/ 02.03.1990 г. с искане "да бъдат предадени за унищожение картоните поради възможност за разконспириране". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Института за държавата и правото Обявява установената и обявена с решение № 25/ 12.02.2008 г. – министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-184
от 29.05.2013 г.
Интернешънъл Асет Банк АД

Секретен сътрудник "Михайлов" Младен Иванов Мутафчийски

Дата на раждане: 30.07.1951
Място на раждане: гр. София
Младен Иванов Мутафчийски Дата на раждане 30.07.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 15.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Ив. Маринов; кап. Христо Боянов Кьосев; о. р. Дечев; о. р. М. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 140; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Надзорния съвет от 31.05.2003 г. до 30.11.2007 г.
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Михайлов" Васил Георгиев Костов

Дата на раждане: 07.09.1946
Място на раждане: гр. Панагюрище
Васил Георгиев Костов Дата на раждане 07.09.1946 г. Място на раждане гр. Панагюрище Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев Вутев на 02.12.1974 г., регистриран на 16.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пенчев Вутев; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС; ДС, управление II-ХА-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2084/ 02.05.1990 г. за унищожаване материалите на "Михайлов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП "НОВА АЛТЕРНАТИВА" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Агент "Михайлов" Христо Георгиев Ставрев

Дата на раждане: 19.04.1937
Място на раждане: гр. Сапарева баня
Христо Георгиев Ставрев Дата на раждане 19.04.1937 г. Място на раждане гр. Сапарева баня Вербувал го служител о. р. Панчо Христов на 29.10.1975 г., регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Панчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1338 (Бл); протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-1732 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МАРТА-8" ЕАД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Михайлов " Нихат Якубов Нуриев

Дата на раждане: 06.02.1940
Място на раждане: С. Стоян Михайловски, обл. Шумен
Нихат Якубов Нуриев Дата на раждане 06.02.1940 г. Място на раждане С. Стоян Михайловски, обл. Шумен Вербувал го служител Ст. лейт. Любомир Тодоров Якимов на 13.09.1986 г., регистриран на 23.09.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Любомир Тодоров Якимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен, отдел ДС, отделение териториално Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; лично дело IА-604; работно дело IР- 163; доклад на МВР рег. № Решение № 22/ 29.01.2008 г. 83 RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Нови пазар, издигнат от БСП Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Михайлов " Райчо Кирилов Иванов

Дата на раждане: 13.11.1960
Място на раждане: Гр. Драгоман
Райчо Кирилов Иванов Дата на раждане 13.11.1960 г. Място на раждане Гр. Драгоман Вербувал го служител Майор Евтим Станков Йорданов на 13.11.1987 г., регистриран на 27.11.1987 г. Ръководил го служител Майор Евтим Станков Йорданов; ст. лейт. Кирил Йонин Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР, отдел ДС, отделение РУ-Сливница Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 22/ 29.01.2008 г. 113 сътрудник Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-36350; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Драгоман, издигнат от Предизборна коалиция “Радетели за Европейски Драгоман / Българска социалдемокрация и Движение за социален хуманизъм/” Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Михайлов " Рангел Янков Кофов

Дата на раждане: 14.10.1947
Място на раждане: С. Мало Конаре, обл. Пазарджик Решение № 22/ 29.01.2008 г. 114
Рангел Янков Кофов Дата на раждане 14.10.1947 г. Място на раждане С. Мало Конаре, обл. Пазарджик Решение № 22/ 29.01.2008 г. 114 Вербувал го служител Ст. лейт. Жеко Калоянов Божков на 24.04.1973 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Жеко Калоянов Божков; Петър Желязков; Николай Куманов; Скобел Шишков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НОВА ЗОРА”
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Михайлов " Рачо Брайков Рачев

Дата на раждане: 14.02.1950
Място на раждане: С. Богдан, обл. Пловдив
Рачо Брайков Рачев Дата на раждане 14.02.1950 г. Място на раждане С. Богдан, обл. Пловдив Вербувал го служител Лейт. Георги Симеонов на 20.03.1975 г., регистриран на 09.04.1975 г. Ръководил го служител Лейт. Георги Симеонов; Димитър Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VIII-V; ДС, управление III-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24280 и работно дело IР-9125; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Кандидат за общински съветник в общ. Карлово, издигнат от АТАКА
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Михайлов" Мартин Георгиев Мартинов

Дата на раждане: 27.11.1959
Място на раждане: гр. Варна
Мартин Георгиев Мартинов Дата на раждане 27.11.1959 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Димитър Арсов на 31.10.1986 г., регистриран на 06.11.1986 г. Ръководил го служител кап. Димитър Арсов; ст. лейт. Павлин Ралчев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1230 (Вн) и в работно дело IР-657 (Вн); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-129 от 2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мартин Георгиев Мартинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 109/ 28.01.2010 г. - Комисия за защита на потребителите - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Михайлов" Рангел Янков Кофов

Дата на раждане: 14.10.1947
Място на раждане: с. Мало Конаре, обл. Пазарджик
Рангел Янков Кофов Дата на раждане 14.10.1947 г. Място на раждане с. Мало Конаре, обл. Пазарджик Вербувал го служител Ст. лейт. Жеко Калоянов Божков на 24.04.1973 г., регистриран на 11.05.1973 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Жеко Калоянов Божков; о. р. Петър Желязков; о. р. Николай Куманов; о. р. Скобел Шишков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 4 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пазарджик, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Михайлов" Младен Иванов Мутафчийски

Дата на раждане: 30.07.1951
Място на раждане: гр. София
Младен Иванов Мутафчийски Дата на раждане 30.07.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител регистриран на 15.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Цветко Ив. Маринов; кап. Христо Боянов Кьосев; о. р. Дечев; о. р. М. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 140; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "БАЛКАНИНВЕСТ" АД, гр. София
Решение N° 334
от 20.03.2012
Съюз на Евангелските Петдесятни църкви в България

Агент "Михайлов" Илчо Ефтимов Ефтимов

Дата на раждане: 15.08.1968
Място на раждане: гр. Бургас
Илчо Ефтимов Ефтимов Дата на раждане 15.08.1968 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител Майор Левтер Пан. Костадинов на 04.08.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител Майор Левтер Пан. Костадинов; подп. К. Русенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 04, отделение 09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-479 МФ; работно дело IР-15747; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съюзното ръководство от 2006 г. Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Михайлов; Мартинов" Хасан Мехмедов Мехмедов

Дата на раждане: 01.02.1952
Място на раждане: с. Заимчево, обл. Бургас
Хасан Мехмедов Мехмедов Дата на раждане 01.02.1952 г. Място на раждане с. Заимчево, обл. Бургас Вербувал го служител вербуван на 21.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г., възстановен от ст. лейт. Иван Орт. Костадинов на 18.03.1985 г., регистриран на 05.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Орт. Костадинов; о. р. Христо Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов; Мартинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3316 (Бс) МФ; рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1909 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-1082
от 10.10.2017
Българска федерация по бокс

Агент "Михаилов (Михайлов)" Камен Докси Петров

Дата на раждане: 23.07.1945
Място на раждане: гр. София
Камен Докси Петров Дата на раждане 23.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 04.08.1980 г., регистриран на 05.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Харизанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-V-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михаилов (Михайлов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 134/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Михайлов". Снемане от действащия оперативен отчет   Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 27.10.1992 г. до 06.02.1998 г.     Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: