Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Михайлов (Михаилов) намери 3 резултата / The search @pseudo Михайлов (Михаилов) found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 126
от 21.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Михайлов (Михаилов)" Димитър Данаилов Стоянов

Дата на раждане: 01.02.1960
Място на раждане: гр. София
Димитър Данаилов Стоянов Дата на раждане 01.02.1960 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Коста Йончев на 20.12.1979 г., регистриран на 24.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Коста Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов (Михаилов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25728 и работно дело IР-10937. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 15.04.1999 г.
Решение N° 2-877
от 14.03.2017 г.
община Раднево

Агент "Михаилов (Михайлов)" Иван Косев Иванов

Дата на раждане: 16.11.1937
Място на раждане: с. Знаменосец, обл. Стара Загора
Иван Косев Иванов Дата на раждане 16.11.1937 г. Място на раждане с. Знаменосец, обл. Стара Загора Вербувал го служител о. р. Иван Йорданов Каров на 19.04.1957 г., регистриран на 10.05.1957 г. Ръководил го служител о. р. Иван Йорданов Каров; Георги Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VІІІ-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михаилов (Михайлов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1075/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело ІА-27526 Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1082
от 10.10.2017
Българска федерация по бокс

Агент "Михаилов (Михайлов)" Камен Докси Петров

Дата на раждане: 23.07.1945
Място на раждане: гр. София
Камен Докси Петров Дата на раждане 23.07.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 04.08.1980 г., регистриран на 05.08.1980 г. Ръководил го служител о. р. Хр. Харизанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-V-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михаилов (Михайлов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 134/ 21.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 130/ 02.1990 г. личното и работното дело на "Михайлов". Снемане от действащия оперативен отчет   Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 27.10.1992 г. до 06.02.1998 г.     Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:  

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More