Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Михайлов; Мартинов намери 1 резултата / The search @pseudo Михайлов; Мартинов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Михайлов; Мартинов" Хасан Мехмедов Мехмедов

Дата на раждане: 01.02.1952
Място на раждане: с. Заимчево, обл. Бургас
Хасан Мехмедов Мехмедов Дата на раждане 01.02.1952 г. Място на раждане с. Заимчево, обл. Бургас Вербувал го служител вербуван на 21.05.1975 г., регистриран на 11.06.1975 г., възстановен от ст. лейт. Иван Орт. Костадинов на 18.03.1985 г., регистриран на 05.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Орт. Костадинов; о. р. Христо Михайлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михайлов; Мартинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3316 (Бс) МФ; рег. дневник - 2 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1909 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More