Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Михов намери 7 резултата / The search @pseudo Михов found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Агент "Михов" Светлозар Димитров Ханджиев

Дата на раждане: 02.11.1944
Място на раждане: гр. Бургас
Светлозар Димитров Ханджиев Дата на раждане 02.11.1944 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител подп. Димитър Йор. Мавров на 26.11.1975 г., регистриран на 09.12.1975 г. Ръководил го служител подп. Димитър Йор. Мавров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1016 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на МК Аерогара Бургас от 01.12.1997 г. до 01.01.1999 г. Н-к на отдел в митница Бургас от 01.01.1999 г. до 01.04.1999 г. и от 01.10.2000 г. до 04.04.2001 г. Ръководител на направление в митница Бургас от 20.06.2000 г. до 01.10.2000 г. Н-к на митница Бургас от 04.04.2001 г. до 06.07.2001 г. Директор на РМД - Бургас от 06.07.2001 г. до 16.08.2001 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Светлозар Димитров Ханджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Михов " Венцислав Карамфилов Абаджиев

Дата на раждане: 26.01.1955
Място на раждане: С. Върбина, обл. Смолян
Венцислав Карамфилов Абаджиев Дата на раждане 26.01.1955 г. Място на раждане С. Върбина, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Красмир Анг. Александров на 16.03.1981 г., регистриран на 03.04.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красмир Анг. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1519 (См) МФ; протокол рег. № С 33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР-1163; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Мадан, издигнат от Партия ”ССД”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Михов " Николай Николов Георгиев

Дата на раждане: 17.12.1952
Място на раждане: Гр. Трън
Николай Николов Георгиев Дата на раждане 17.12.1952 г. Място на раждане Гр. Трън Вербувал го служител Сайко Ивков на 09.12.1985 г. Ръководил го служител Сайко Ивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Трън, издигнат от “Политическо Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 7 Движение “Социалдемократи” За Николай Николов Георгиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Михов" Венцислав Карамфилов Абаджиев

Дата на раждане: 26.01.1955
Място на раждане: с. Върбина, обл. Смолян
Венцислав Карамфилов Абаджиев Дата на раждане 26.01.1955 г. Място на раждане с. Върбина, обл. Смолян Вербувал го служител Ст. лейт. Красмир Анг. Александров на 16.03.1981 г., регистриран на 03.04.1981 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Красмир Анг. Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело ІА-1519 (См) МФ; протокол рег. № С 33/ 14.05.1990 г. за унищожаване на работно дело ІР-1163; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Мадан, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Михов " Борис Тодоров Александров

Дата на раждане: 25.08.1951
Място на раждане: С. Дългоделци,
Борис Тодоров Александров Дата на раждане 25.08.1951 г. Място на раждане С. Дългоделци, Вербувал го служител Ленко Стоянов Тодоров на 30.03.1977 г. Ръководил го служител Ленко Стоянов Тодоров; Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел VІІІ, отделение 2 - ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Михов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване на лично дело ІА-736 № 73/ 23.04.1990 г. и на работно дело ІР-441 № 74/ 23.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за кмет на с. Дългоделци, общ. Якимово, обл. Монтана, издигнат от Атака
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Михов " Николай Николов Георгиев

Дата на раждане: 17.12.1952
Място на раждане: Трън
Николай Николов Георгиев Дата на раждане 17.12.1952 г. Място на раждане Трън Вербувал го служител Сайко Ивков на 09.12.1985 г., регистриран на 16.12.1985 г. Ръководил го служител Сайко Ивков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Перник ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Михов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с протокол рег. № 14/1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на общ. Трън, обл. Перник, издигнат от Политическо Движение Социалдемократи Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1
Решение N° 2-231
от 11.09.2013 г.
частични избори-29.09.2013 г.

Агент "Михов" Николай Николов Георгиев

Дата на раждане: 17.12.1952
Място на раждане: гр. Трън
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More