Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мичев намери 2 резултата / The search @pseudo Мичев found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Сътрудник "Мичев" Красимир Николов Тулечки

Дата на раждане: 25.09.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Николов Тулечки Дата на раждане 25.09.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Тошев на 05.02.1985 г. Ръководил го служител полк. Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мичев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 19469; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 17.09.2007 г. до 15.10.2009 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Сътрудник "Мичев" Красимир Николов Тулечки

Дата на раждане: 25.09.1955
Място на раждане: гр. София
Красимир Николов Тулечки Дата на раждане 25.09.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител полк. Тошев на 05.02.1985 г. Ръководил го служител полк. Тошев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мичев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 19469; доклад на служба "Военна информация" рег. № 3060/ 16.11.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кабул от 14.01.2003 г. до 31.05.2007 г. Извънреден и пълномощен посланик в Прищина от 16.10.2009 г. до 15.08.2010 г. Извънреден и пълномощен посланик в Анкара от 27.09.2010 г. Доклад на служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More