Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мичман намери 2 резултата / The search @pseudo Мичман found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-437
от 03.12.2014 г.
Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров

Агент "Мичман" Васил Савов Апостолов

Дата на раждане: 15.05.1936
Място на раждане: гр. Варна
Васил Савов Апостолов Дата на раждане 15.05.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Георги Гаврилов Мутев на 16.02.1963 г., регистриран на 18.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гаврилов Мутев; о. р. Стойко Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-"Координация" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мичман Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2738 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к (ръководител) катедра "Техническа механика" от 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Мичман" Васил Савов Апостолов

Дата на раждане: 15.05.1936
Място на раждане: гр. Варна
Васил Савов Апостолов Дата на раждане 15.05.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Георги Гаврилов Мутев на 16.02.1963 г., регистриран на 18.11.1965 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гаврилов Мутев; о. р. Стойко Йотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-"Координация" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мичман Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IА-2738 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по военни и военноинженерни науки от 2000 г. до 2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More