Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мишев намери 5 резултата / The search @pseudo Мишев found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Агент "Мишев" Игнат Манчев Петков

Дата на раждане: 01.01.1948
Място на раждане: с. Староселци, обл. Плевен
Игнат Манчев Петков Дата на раждане 01.01.1948 г. Място на раждане с. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител Кап. Любомир Иванов Йорданов на 29.06.1988 г., регистриран на 05.07.1988 г. Ръководил го служител Кап. Любомир Иванов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен, отдел ДС, отделение 04 по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-1889 (Пл); писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" агент "Мишев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дружба до 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 96/ 04.11.2009 г. – частични избори на 15.11.2009 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Мишев " Игнат Манчев Петков

Дата на раждане: 01.01.1948
Място на раждане: С. Староселци, обл. Плевен
Игнат Манчев Петков Дата на раждане 01.01.1948 г. Място на раждане С. Староселци, обл. Плевен Вербувал го служител Кап. Любомир Иванов Йорданов на 29.06.1988 г., регистриран на 05.07.1988 г. Ръководил го служител Кап. Любомир Иванов Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Оу на МВР-Плевен, отдел ДС, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1889 (Пл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от “Народняшка Земеделска Партия “Никола Петков””
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Сътрудник "Мишев" Бело Иванов Белов

Дата на раждане: 23.02.1939
Място на раждане: с. Румянцево, обл. Ловеч
Бело Иванов Белов Дата на раждане 23.02.1939 г. Място на раждане с. Румянцево, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Михайлов на 20.08.1971 г. Ръководил го служител кап. Михайлов; полк. Калчо В. Вълков; полк. Жельо Ат. Йорданов; полк. Стойчо Даскалов; кап. А. Христов; полк. Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Мишев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело № 1377; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2 Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Управителен съвет; Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ХИМИМПОРТ” АД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-91
от 23.10.2012 г.
Военна академия Георги Стойков Раковски

Агент "Мишев" Борис Тодоров Богданов

Дата на раждане: 13.05.1952
Място на раждане: с. Осеновлаг, обл. Софийска
Борис Тодоров Богданов Дата на раждане 13.05.1952 г. Място на раждане с. Осеновлаг, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Любомир Измирлийски на 12.05.1981 г., регистриран на 01.06.1981 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Измирлийски; о. р. Камен Г. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мишев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28504 и работно дело IР-14068. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на факултет (декан) "Национална сигурност и отбрана" от 13.12.2006 г. до 29.10.2008 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 52
от 17.10.2008
Комисия за защита на конкуренцията

Информатор "Мишев" Михаил Михайлов Коджабашев

Дата на раждане: 20.10.1924
Място на раждане: Гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More