Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мишел намери 1 резултата / The search @pseudo Мишел found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Мишел" Георги Боянов Стоянов

Дата на раждане: 07.04.1936
Място на раждане: Гр. София
Георги Боянов Стоянов Дата на раждане 07.04.1936 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Полк. Захов и майор Цветков на 05.10.1960 г. Ръководил го служител Полк. Захов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Мишел Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1 – 2 бр., обр.- 2 и обр. 9; дело № 746; дело № 746-А; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ редакция от 01.01.1989 г. до 28.02.1990 г. Зам. главен редактор от 01.01.1989 г. до 28.02.1990 г. Н-к отдел от 01.04.1994 г. до 28.02.1996 г. Главен редактор от 01.03.1996 г. до 01.10.1997 г. Член на УС от 12.06.2001 г. до 12.06.2004 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More