Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Младен намери 6 резултата / The search @pseudo Младен found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Младен; Хикмет" Мехмед Мехмед Юмер

Дата на раждане: 14.07.1952
Място на раждане: с. Соколец, обл. Бургас
Мехмед Мехмед Юмер Дата на раждане 14.07.1952 г. Място на раждане с. Соколец, обл. Бургас Вербувал го служител лейт. Иван Цонев Иванов на 23.09.1976 г., регистриран на 07.10.1976 г. Ръководил го служител лейт. Иван Цонев Иванов; о. р. Асен Ташев; Иван Богданов; о. р. М. Луков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС; ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младен; Хикмет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1022 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 11 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-947 (Бс); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-194 (Гб); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1836 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Соколец до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мехмед Мехмед Юмер към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Младен; Братовчеда " Димитър Иванов Баталов

Дата на раждане: 15.05.1931
Място на раждане: С. Каравелово, обл. Пловдив
Димитър Иванов Баталов Дата на раждане 15.05.1931 г. Място на раждане С. Каравелово, обл. Пловдив Вербувал го служител Разузнавач № -17362 на 22.06.1947 г.; Дичо Куманов на 19.09.1968 г., регистриран на 23.09.1968 г. Ръководил го служител Дичо Куманов; подп. Иван Вълев Танев; подп. Първан Вл. Първанов; майор Стойно Ив. Стойнов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Държавна сигурност при околийско управление-Карлово; ОУ на КДС- Пловдив; ДС-Пловдив Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Младен; Братовчеда Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от оперативния работник; рег. бланка; документи собственоръчно написани от сътрудника; документи от ръководилите го щатни служители; картон обр. 4; рег. дневник; опис на унищожени дела от фонд ІР в РДВР- Пловдив; опис за унищожени дела с протокол рег. № 158/ 1990 г.-работно дело ІР-1692-"Братовчеда"; лично дело ІА-4854 (Пд)-2 тома Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание
Решение N° 2-463
от 11.02.2015 г.
община Троян

Сътрудник; резидент "Младен" Стефан Недялков Павлов

Дата на раждане: 30.08.1931
Място на раждане: с. Врабево, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Резидент "Младен" Тодор Георгиев Даракчиев

Дата на раждане: 10.08.1945
Място на раждане: с. Сатовча, обл. Благоевград
Тодор Георгиев Даракчиев Дата на раждане 10.08.1945 г. Място на раждане с. Сатовча, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Димо Ролев на 19.11.1973 г., регистриран на 05.12.1973 г.; възстановен и регистриран на 09.04.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димо Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Младен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1664 (Бл) и лично дело IА-2165 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1256 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Сътрудник "Младен" Мирослав Илиев Бешков

Дата на раждане: 13.06.1945
Място на раждане: гр. Враца
Мирослав Илиев Бешков Дата на раждане 13.06.1945 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител о. р. Александър Мартинов Андров на 30.03.1971 г., регистриран на 09.04.1971 г. Ръководил го служител о. р. Александър Мартинов Андров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-III-II, управление II-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Младен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-22155 и в работно дело IР-6010; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" - София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Информатор "Младен" Иван Стефанов Базовички

Дата на раждане: 12.06.1934
Място на раждане: с. Соволяно, обл. Кюстендил
Иван Стефанов Базовички Дата на раждане 12.06.1934 г. Място на раждане с. Соволяно, обл. Кюстендил Вербувал го служител кап. Добри Недков на 16.11.1955 г., регистриран на 09.12.1955 г. Ръководил го служител кап. Добри Недков; о. р. Никола Д. Хасъмов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Младен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1308/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IИ-19926. Снемане от действащия оперативен отчет 1956 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к енерго-механичен отдел от 10.11.1989 г. до 05.11.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More