Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Младенов намери 16 резултата / The search @pseudo Младенов found 16 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1019
от 25.07.2017 г.
КТБ юридически лица кредитополучатели лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Агент "Младенов" Божан Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 22.05.1963
Място на раждане: гр. София
Божан Стефанов Стоянов Дата на раждане 22.05.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Чавдар Николов Арсенов на 08.06.1988 г., регистриран на 15.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Николов Арсенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-V РУ- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37117; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 2 от ЗКИ – "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божан Стефанов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-1041
от 12.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на енергетиката

Агент "Младенов" Божан Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 22.05.1963
Място на раждане: гр. София
Божан Стефанов Стоянов Дата на раждане 22.05.1963 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Чавдар Николов Арсенов на 08.06.1988 г., регистриран на 15.06.1988 г. Ръководил го служител лейт. Чавдар Николов Арсенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-V РУ- ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-37117; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Неизпълнителен член на Съвета на директорите на "Булгаргаз-Холдинг" ЕАД от 26.04.2013 г. до 24.06.2013 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Божан Стефанов Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-1019/ 25.07.2017 г. – юридически лица, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Корпоративна търговска банка условия, които прилага към своите вложители и кредитополучатели, за период от две години преди датата на неплатежоспособността (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките) Обявява установената и обявена с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Младенов" Анри Веселинов Георгиев

Дата на раждане: 08.10.1959
Място на раждане: гр. Пловдив
Анри Веселинов Георгиев Дата на раждане 08.10.1959 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Руси Радуков на 22.08.1983 г., регистриран на 19.09.1983 г.; възстановен от ст. лейт Венцислав Иванов Драганов и майор Сотиров на 24.04.1991 г. Ръководил го служител о. р. Руси Радуков; ст. лейт Венцислав Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично и работно дело IА-1169; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30478 и работно дело IР-16259. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.07.2005 г. до 01.07.2008 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Анри Веселинов Георгиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-695
от 09.08.2016 г.
община Тутракан

Агент "Мурадов; Младенов" Мюстеджеб Реджеб Ахмед

Дата на раждане: 08.05.1940
Място на раждане: с. Черногор, обл. Силистра
Мюстеджеб Реджеб Ахмед Дата на раждане 08.05.1940 г. Място на раждане с. Черногор, обл. Силистра Вербувал го служител кап. Калин Манолов на 26.08.1980 г., регистриран на 29.08.1980 г. Ръководил го служител кап. Калин Манолов; о. р. Дяко Дяков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мурадов; Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1031 (Сс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 260/ 13.02.1990 г. за унищожаване материалите на агент "Младенов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Търновци от месец април 1991 г. до месец октомври 1995 г. Кмет на кметство Търновци от 25.11.1999 г. до 27.01.2000 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мюстеджеб Реджеб Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Младенов" Йордан Иванов Коев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Йордан Иванов Коев Дата на раждане 05.11.1943 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Николов Божанов; о. р. Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Радилово, общ. Пещера, издигнат от Политически клуб "Екогласност" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-501/ 12.05.2015 г. – община Пещера Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Младенов" Илко Колев Запрянов

Дата на раждане: 13.03.1946
Място на раждане: гр. Асеновград
Илко Колев Запрянов Дата на раждане 13.03.1946 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев Павлов на 22.09.1977 г., регистриран на 29.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28694. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) на АСТЕРА I ЕАД, гр. Варна
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Младенов" Йордан Иванов Коев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Йордан Иванов Коев Дата на раждане 05.11.1943 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Николов Божанов; о. р. Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Пещера, издигнат от Политически клуб "Екогласност" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-501/ 12.05.2015 г. – община Пещера Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Резидент "Младенов" Васил Стоев Джибов

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Сандански
Васил Стоев Джибов Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 03.12.1985 г., регистриран на 10.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Лебница от 14.11.2007 г. За Васил Стоев Джибов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-501
от 12.05.2015 г.
община Пещера

Агент "Младенов" Йордан Иванов Коев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Йордан Иванов Коев Дата на раждане 05.11.1943 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Николов Божанов; о. р. Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Радилово от 15.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 324/ 07.03.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Резидент "Младенов" Васил Стоев Джибов

Дата на раждане: 27.12.1959
Място на раждане: гр. Сандански
Васил Стоев Джибов Дата на раждане 27.12.1959 г. Място на раждане гр. Сандански Вербувал го служител о. р. Серафим Иванов на 03.12.1985 г., регистриран на 10.12.1985 г. Ръководил го служител о. р. Серафим Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Лебница, общ. Сандански, издигнат от местна коалиция "Бъдеще за Община Сандански" За Васил Стоев Джибов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 259/ 14.09.2011 г. – община Сандански
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Младенов" Йордан Иванов Коев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Йордан Иванов Коев Дата на раждане 05.11.1943 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Николов Божанов; о. р. Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, издигнат от коалиция "ОДС-Общност на демократичните сили" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-717
от 27.09.2016 г.
Застрахователна компания ТУР ИНС АД

Агент "Младенов" Илко Колев Запрянов

Дата на раждане: 13.03.1946
Място на раждане: гр. Асеновград
Илко Колев Запрянов Дата на раждане 13.03.1946 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Петър Георгиев Павлов на 22.09.1977 г., регистриран на 29.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Петър Георгиев Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28694. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 03.05.1996 г. до 03.07.1997 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Младенов " Йордан Иванов Коев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Йордан Иванов Коев Дата на раждане 05.11.1943 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал го служител Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 15.11.1983 г. Ръководил го служител Тодор Николов Божанов; Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело № 277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Осведомител; Агент "Мусов; Младенов" Юмер Реджеб Шекерджи

Дата на раждане: 22.06.1950
Място на раждане: с. Яребица, обл. Силистра
Юмер Реджеб Шекерджи Дата на раждане 22.06.1950 г. Място на раждане с. Яребица, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Петър Явашев на 29.04.1970 г., регистриран на 12.05.1970 г. Ръководил го служител о. р. Петър Явашев; о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Мусов; Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 10 бр. и обр. 6; протокол от 1990 г. за отделяне за унищожаване работното дело на "Младенов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Левски" - Яребица Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Младенов" Божан Стефанов Стоянов

Дата на раждане: 22.05.1963
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 324
от 07.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Агент "Младенов" Йордан Иванов Коев

Дата на раждане: 05.11.1943
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Йордан Иванов Коев Дата на раждане 05.11.1943 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал го служител о. р. Тодор Николов Божанов на 10.11.1983 г., регистриран на 15.11.1983 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Николов Божанов; о. р. Пламен Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, 05, 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Младенов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично и работно дело IА-277; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Пещера, издигнат от коалиция "ОДС-Общност на демократичните сили" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More