Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Младост намери 10 резултата / The search @pseudo Младост found 10 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 277
от 02.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Младост; Роза" Динко Петров Петров

Дата на раждане: 11.12.1943
Място на раждане: с. Къшин, общ. Плевен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-625
от 14.03.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пловдив

Съдържател на явочна квартира "Младост" Борис Янев Стоянов

Дата на раждане: 03.10.1952
Място на раждане: с. Кръстилци, обл. Благоевград
Борис Янев Стоянов Дата на раждане 03.10.1952 г. Място на раждане с. Кръстилци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Руслан Ангелов на 04.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Руслан Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, 04, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” с протокол № 40/ 22.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Пловдив, издигнат от БСП Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-128/ 16.01.2013 г. – Министерството на правосъдието Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-558/ 30.09.2015 г. – община Пловдив Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 273
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници-област Плевен

Съдържател на явочна квартира "Младост" Динко Петров Петров

Дата на раждане: 11.12.1943
Място на раждане: с. Къшин, общ. Плевен
Динко Петров Петров Дата на раждане 11.12.1943 г. Място на раждане с. Къшин, общ. Плевен Вербувал го служител о. р. Тодор Асенов Великов на 29.09.1980 г., регистриран на 07.10.1980 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Асенов Великов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол вх. № 1477/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-136 (Пл). Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от ПП "БСП"
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Съдържател на явочна квартира "Младост" Анастасия Георгиева Велчева

Дата на раждане: 11.07.1936
Място на раждане: с. Маточина, обл. Хасково
Анастасия Георгиева Велчева Дата на раждане 11.07.1936 г. Място на раждане с. Маточина, обл. Хасково Вербувал я служител о. р. Матю Желев Матев на 16.03.1971 г., регистрирана на 31.03.1971 г. Ръководил я служител о. р. Матю Желев Матев; о. р. Йордан Маринов; о. р. Бончо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 202/ 29.01.1990 г. за унищожаване делото на "Младост". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Маточина до м. септември 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Младост " Борис Янев Стоянов

Дата на раждане: 03.10.1952
Място на раждане: Гр. Пловдив
Борис Янев Стоянов Дата на раждане 03.10.1952 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Руслан Ангелов на 04.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител Руслан Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, 04, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” № 40/ 22.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Съдържател на явочна квартира "Младост" Кирил Петков Кирев

Дата на раждане: 21.01.1933
Място на раждане: гр. Първомай
Кирил Петков Кирев Дата на раждане 21.01.1933 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител о. р. Георги Петков Чобанов на 31.03.1973 г., регистриран на 27.04.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Петков Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване дело IЯ-534 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Съдържател на явочна квартира "Младост" Николай Атанасов Кръстев

Дата на раждане: 03.10.1945
Място на раждане: гр. Болярово
Николай Атанасов Кръстев Дата на раждане 03.10.1945 г. Място на раждане гр. Болярово Вербувал го служител о. р. Генади Болярски на 22.02.1984 г., регистриран на 02.03.1984 г. Ръководил го служител о. р. Генади Болярски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 192/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-572. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "НИКИКА" ООД "НИКО ГРУП" ООД Проверени са 3 лица. Комисията не установи принадлежност. "НОВ ЦЕНТЪР" ЕООД Проверено е 1 лице. Комисията установи принадлежност за:
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Младост" Васил Ангелов Велев

Дата на раждане: 17.02.1947
Място на раждане: Гр. Благоевград
Васил Ангелов Велев Дата на раждане 17.02.1947 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител О. р. Владимир Динев на 13.11.1980 г., регистриран на 28.11.1980 г. Ръководил го служител О. р. Владимир Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I; управление VI-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1040/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 28/ 1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Младост". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател Председател
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Младост" Борис Янев Стоянов

Дата на раждане: 03.10.1952
Място на раждане: с. Кръстилци, обл. Благоевград
Борис Янев Стоянов Дата на раждане 03.10.1952 г. Място на раждане с. Кръстилци, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Руслан Ангелов на 04.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Руслан Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС, 04, 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2848/ 1990 г. за протокол за унищожаване на дела на ЯК „Младост” с протокол № 40/ 22.05.1990 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Временен изпълнителен комитет от 21.10.1990 г. до 16.10.1991 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-128/ 16.01.2013 г. – Министерството на правосъдието Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Съдържател на явочна квартира "Младост" Кирил Стойнев Лисийски

Дата на раждане: 06.05.1942
Място на раждане: Гр. Благоевград
Кирил Стойнев Лисийски Дата на раждане 06.05.1942 г. Място на раждане Гр. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. В. Стоицов на 29.04.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г. Ръководил го служител Ст. лейт. В. Стоицов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Младост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2809/ 09.07.1990 г. за унищожаване на Я/К "Младост". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен инженер в РРС-Благоевград от м. декември 1973 г. до м. декември 1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More