Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Морава намери 2 резултата / The search @pseudo Морава found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1066
от 26.09.2017 г.
КТБ физически лица с депозит лица по чл. 62, ал. 12, т. 2 ЗКИ

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Морава; Памуков" Васко Пендов Петров

Дата на раждане: 29.03.1941
Място на раждане: с. Овча могила, обл. Велико Търново
Васко Пендов Петров Дата на раждане 29.03.1941 г. Място на раждане с. Овча могила, обл. Велико Търново Вербувал го служител вербуван на 24.07.1970 г., регистриран на 05.08.1970 г.; възстановен от ст. лейт. Николай Велков Цанов на 14.09.1983 г. и регистриран в ПГУ на 16.09.1983 г. Ръководил го служител о. р. Иван Нанев; ст. лейт. Николай Велков Цанов; о. р. Иван Д. Стайков; кап. Борислав Живков Георгиев; о. р. Николай Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-І-І; ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Морава; Памуков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6209; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело ІЯ-3420. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Физическо лице, по чл. 62, ал. 12, т. 2 (с влог в КТБ) от Закона за кредитните институции Обявява установената и обявена с решение № 105/ 09.12.2009 г. – печатни издания - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 258
от 14.09.2011
община Симитли

Съдържател на явочна квартира "Морава" Симеон Киров Мавродиев

Дата на раждане: 26.01.1935
Място на раждане: с. Марулево, обл. Благоевград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More