Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Морис; Свежин намери 1 резултата / The search @pseudo Морис; Свежин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Морис; Свежин" Светлозар Владиславов Панов

Дата на раждане: 25.02.1958
Място на раждане: гр. Русе
Светлозар Владиславов Панов Дата на раждане 25.02.1958 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител о. р. Владимир Манолов на 10.11.1988 г., регистриран на 17.11.1988 г.; регистриран в ПГУ на 14.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Владимир Манолов; ст. лейт. П. Колев; майор Георги Кузов Деничин; Евг. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВГУ-ДС-09 отдел, 02 отделение; ПГУ, отдел 10 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент; секретен сътрудник Псевдоними Морис; Свежин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; уведомително писмо за унищожаване № 2195/ 1990 г.; собственоръчно написани документи от сътрудника; документи от ръководилия го щатен служител; документи за получаване на възнаграждение; картони обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. № 7443; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/ 12-2092/ 28.10.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Будапеща от 10.12.1999 г. до 15.08.2003 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More