Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мохамад; Марин намери 1 резултата / The search @pseudo Мохамад; Марин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1040
от 12.09.2017 г.
Българска федерация по борба

Агент "Мохамад; Марин" Абол Гасем Малекпур

Дата на раждане: 24.03.1945
Място на раждане: Иран
Абол Гасем Малекпур Дата на раждане 24.03.1945 г. Място на раждане Иран Вербувал го служител вербуван на 11.11.1987 г., регистриран на 01.12.1987 г. Ръководил го служител о. р. Емил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VІ-V-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мохамад; Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 4082/ 22.12.1990 г. с искане "да бъде заличен от картотеките на МВР" агент "Марин"; писмо вх. № 2196/ 09.05.1990 г. с искане "да се изличат от всички картотеки данните за" "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 02.07.1997 г. до 10.02.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More