Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Музиканта намери 3 резултата / The search @pseudo Музиканта found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 330
от 20.03.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Велико Търново

Агент "Музиканта" Цони Йорданов Цонев

Дата на раждане: 15.01.1952
Място на раждане: гр. Стражица
Цони Йорданов Цонев Дата на раждане 15.01.1952 г. Място на раждане гр. Стражица Вербувал го служител Ст. лейт. Огнян Рангелов Чалъков на 30.06.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Огнян Рангелов Чалъков; Н. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 10, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Музиканта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-948; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Стражица, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-213
от 24.07.2013 г.
община Стражица

Агент "Музиканта" Цони Йорданов Цонев

Дата на раждане: 15.01.1952
Място на раждане: гр. Стражица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Музиканта " Цони Йорданов Цонев

Дата на раждане: 15.01.1952
Място на раждане: Гр. Стражица
Цони Йорданов Цонев Дата на раждане 15.01.1952 г. Място на раждане Гр. Стражица Вербувал го служител Ст. лейт. Огнян Рангелов Чалъков на 30.06.1987 г., регистриран на 14.08.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Огнян Рангелов Чалъков; Н. Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 10, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Музиканта Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело ІА-948; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Стражица, издигнат от “ВМРО – Решение № 22/ 29.01.2008 г. 185 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More