Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мура намери 1 резултата / The search @pseudo Мура found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Мура" Никола Иванов Добрев

Дата на раждане: 14.10.1942
Място на раждане: гр. Асеновград
Никола Иванов Добрев Дата на раждане 14.10.1942 г. Място на раждане гр. Асеновград Вербувал го служител о. р. Ст. Василев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Ст. Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мура Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2170/ 1990 г. за унищожаване с протокол № 15/ 1990 г. делото на Я/К "Мура". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет до 06.03.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More