Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мурадов; Марков намери 1 резултата / The search @pseudo Мурадов; Марков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-417
от 22.10.2014 г.
община Момчилград

Осведомител; Агент "Мурадов; Марков" Нури Якуб Тахир

Дата на раждане: 29.08.1938
Място на раждане: с. Сярци, обл. Кърджали
Нури Якуб Тахир Дата на раждане 29.08.1938 г. Място на раждане с. Сярци, обл. Кърджали Вербувал го служител подп. Стайко Петров Ангелов на 30.11.1965 г., регистриран на 07.12.1965 г. Ръководил го служител подп. Стайко Петров Ангелов; подп. Митко Р. Масалджиев; лейт. Реджеб Шакиров Алиев; лейт. Никола Стоянов Узунов; кап. Георги Н. Гергелчев; лейт. Димитър Иванов Караиванов; майор Сашо Николов; о. р. Иван Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Момчилград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Мурадов; Марков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2130 (Кж); рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-1870 (Кж) Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 09.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More