Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мургана намери 1 резултата / The search @pseudo Мургана found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-814
от 23.01.2017 г.
община Челопеч

Съдържател на явочна квартира "Мургана" Добрина Славкова Занкова

Дата на раждане: 15.10.1940
Място на раждане: с. Челопеч, обл. Софийска
Добрина Славкова Занкова Дата на раждане 15.10.1940 г. Място на раждане с. Челопеч, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Атанас Иванов Атанасов на 05.07.1982 г., регистриран на 09.07.1982 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Иванов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Средногорие Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мургана Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1521/ 23.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Мургана". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Челопеч до 01.12.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-31/ 11.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More