Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мургаш намери 4 резултата / The search @pseudo Мургаш found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Съдържател на явочна квартира "Мургаш" Васил Стоянов Кехайов

Дата на раждане: 08.06.1946
Място на раждане: с. Давидково, обл. Смолян
Васил Стоянов Кехайов Дата на раждане 08.06.1946 г. Място на раждане с. Давидково, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Сергей Зарев на 15.11.1974 г. Ръководил го служител о. р. Сергей Зарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мургаш Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-182 (См); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на дирекция "Социално подпомагане" - Баните от 01.06.1991 г. до 01.09.1999 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Мургаш " Васил Стоянов Кехайов

Дата на раждане: 08.06.1946
Място на раждане: С. Давидково, обл. Смолян
Васил Стоянов Кехайов Дата на раждане 08.06.1946 г. Място на раждане С. Давидково, обл. Смолян Вербувал го служител Сергей Зарев на 15.11.1974 г. Ръководил го служител Сергей Зарев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Мургаш Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело ІЯ-182; доклад Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. Баните, издигнат от БСП
Решение N° 329
от 14.03.2012
Икономически университет-Варна

Сътрудник "Мургаш" Марин Найденов Нешков

Дата на раждане: 12.03.1950
Място на раждане: с. Черни Осъм, обл. Ловеч
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Мургаш" Рая Петрова Кирилова

Дата на раждане: 21.01.1957
Място на раждане: гр. Разлог
Рая Петрова Кирилова Дата на раждане 21.01.1957 г. Място на раждане гр. Разлог Вербувал я служител о. р. Емил Каменов на 10.07.1989 г., регистрирана на 24.07.1989 г. Ръководил я служител о. р. Емил Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОбУ на МВР-Враца-ДС-отдел VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Мургаш Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Мургаш". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Нефела, общ. Враца, издигната от ПП "ГЕРБ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More