Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мустафа; Иванко намери 2 резултата / The search @pseudo Мустафа; Иванко found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Мустафа; Иванко" Ибрям Ембиев Велиев

Дата на раждане: 07.11.1943
Място на раждане: с. Твърдинци, обл. Търговище
Ибрям Ембиев Велиев Дата на раждане 07.11.1943 г. Място на раждане с. Твърдинци, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Ангел Стефанов Миленов на 28.08.1978 г., регистриран на 13.09.1978 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Стефанов Миленов; о. р. Стефан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мустафа; Иванко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1249 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № 33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Иванко". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Твърдинци от 10.11.2003 г. до 12.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Мустафа; Иванко" Ибрям Ембиев Велиев

Дата на раждане: 07.11.1943
Място на раждане: с. Твърдинци, обл. Търговище
Ибрям Ембиев Велиев Дата на раждане 07.11.1943 г. Място на раждане с. Твърдинци, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Ангел Стефанов Миленов на 28.08.1978 г., регистриран на 13.09.1978 г. Ръководил го служител лейт. Ангел Стефанов Миленов; о. р. Стефан Станев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мустафа; Иванко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1249 (Тщ) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № 33/ 04.06.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Иванко". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Твърдинци до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More