Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мустафа; Марин намери 1 резултата / The search @pseudo Мустафа; Марин found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Мустафа; Марин" Акиф Халил Бекир

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: с. Църквица, обл. Кърджали
Акиф Халил Бекир Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане с. Църквица, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Петко Гинев на 05.06.1975 г., регистриран на 28.06.1975 г. Ръководил го служител о. р. Петко Гинев; о. р. Илия Иванов Илиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Мустафа; Марин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на "Марин". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Църквица от м. ноември 1999 г. до м. март 2001 г. Обявява установената с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More