Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Мъсев намери 1 резултата / The search @pseudo Мъсев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-72
от 18.09.2012 г.
Университет за национално и световно стопанство

Секретен сътрудник "Мъсев" Васил Минчев Златев

Дата на раждане: 03.04.1944
Място на раждане: гр. Ямбол
Васил Минчев Златев Дата на раждане 03.04.1944 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител Вербуван на 10.12.1976 г., регистриран на 24.12.1976 г. Ръководил го служител ст. лейт. Стефан Ременов Енев; лейт. Николай Димитров Нейков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII, ПГУ-ХIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Мъсев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 3652; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан на факултет "Отраслово-икономически" до 22.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More