Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Надежда; Чапай намери 1 резултата / The search @pseudo Надежда; Чапай found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-355
от 04.06.2014 г.
Приватизация обособени части София

Съдържател на явочна квартира; Агент "Надежда; Чапай" Румен Цветков Каменов

Дата на раждане: 10.03.1955
Място на раждане: гр. София
Румен Цветков Каменов Дата на раждане 10.03.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 13.02.1978 г., регистриран на 22.02.1978 г.; възстановен от о. р. Петър Кръстев Йоловски на 15.03.1984 г., регистриран на 22.03.1984 г. Ръководил го служител кап. Любомир Мицаров; о. р. Петър Кръстев Йоловски; о. р. Лъчезар Раковски; ст. лейт. Сергей Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-I; ДС, ВГУ-ХI-VII, управление IV-IV-VIII, управление IV-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Надежда; Чапай Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IА-34861; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в "Радоп" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин за кожухарски изделия, ул. Славянска 4, обособена част от "БКС-СРЕДЕЦ" ЕООД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Цветков Каменов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More