Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Назъм намери 6 резултата / The search @pseudo Назъм found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-690
от 02.08.2016 г.
община Силистра

Агент "Назъм; Ленко" Алев Ахмед Сали

Дата на раждане: 25.09.1959
Място на раждане: гр. Силистра
Алев Ахмед Сали Дата на раждане 25.09.1959 г. Място на раждане гр. Силистра Вербувал го служител Кап. Димитър Павлов Радев на 09.06.1983 г., регистриран на 13.06.1983 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Павлов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Силистра-ДС, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; лично дело ІА-1118 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник кмет на община Силистра от 2003 г. до 2008 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Агент "Назъм; Камен" Сейфи Хълмиев Халилов

Дата на раждане: 15.04.1955
Място на раждане: с. Мак, обл. Кърджали
Сейфи Хълмиев Халилов Дата на раждане 15.04.1955 г. Място на раждане с. Мак, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов на 20.04.1984 г., регистриран на 14.05.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов; о. р. Борислав Ботев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Ардино по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Камен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване секретните материали на аг. "Камен"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на аг. "Камен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Синчец до 02.10.1990 г.; Заместник-кмет на община Ардино от 01.11.1991 г. до 16.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Назъм; Наско" Али Селимов Яшаров

Дата на раждане: 08.05.1934
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Али Селимов Яшаров Дата на раждане 08.05.1934 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Димитър М. Петров на 14.08.1979 г., регистриран на 19.09.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър М. Петров; ст. лейт. Данчо Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Наско Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-938 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-392 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1991 г. до м. октомври 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Назъм; Ленко " Алев Ахмед Сали

Дата на раждане: 25.09.1959
Място на раждане: Гр. Силистра
Алев Ахмед Сали Дата на раждане 25.09.1959 г. Място на раждане Гр. Силистра Вербувал го служител Кап. Димитър Павлов Радев на 09.06.1983 г., регистриран на 13.06.1983 г. Ръководил го служител Кап. Димитър Павлов Радев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ – Силистра-ДС, отделение второ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Ленко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело ІА- 1118 (Сс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Силистра, издигнат от ДПС Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-430
от 26.11.2014 г.
община Кърджали

Агент "Назъм" Алиш Саит Мехмет

Дата на раждане: 10.03.1938
Място на раждане: с. Летовник, обл. Кърджали
Алиш Саит Мехмет Дата на раждане 10.03.1938 г. Място на раждане с. Летовник, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Колю Митев Овчаров на 21.04.1964 г., регистриран на 07.05.1964 г. Ръководил го служител о. р. Колю Митев Овчаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1029 (Кж) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр.; протокол рег. № 12/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1029 (Кж) (налично); протокол рег. № 15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-466 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1964 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 116/ 10.03.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-320
от 12.03.2014 г.
община Крушари

Агент "Назъм; Недко" Емин Ахмед Мехмед

Дата на раждане: 13.05.1957
Място на раждане: с. Коритен, обл. Добрич
Емин Ахмед Мехмед Дата на раждане 13.05.1957 г. Място на раждане с. Коритен, обл. Добрич Вербувал го служител подп. Димитър Иванов Колчев на 01.12.1983 г., регистриран на 06.12.1983 г. Ръководил го служител подп. Димитър Иванов Колчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Назъм; Недко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1186 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 9/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-540 (Тх); протокол рег. № КА 7/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-1186 (Тх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More